Postanowiłeś zdawać egzamin maturalny z języka obcego? Potrzebujesz pomocy w przygotowaniach?

KURS ROCZNY MATURALNY

1 x tydz. 2 godz, 60 godzin

Kursy mają formę intensywnego treningu egzaminacyjnego, na którym słuchacze zapoznają się z autentycznymi materiałami egzaminacyjnymi oraz uczą się technik zdawania. To najlepsza okazja do sprawdzenia i doszlifowania wiedzy przed egzaminem w atmosferze pełnej mobilizacji.

Kurs trwa od października do końca kwietnia, co pozwala ukończyć go przed spodziewanym terminem rozpoczęcia egzaminów maturalnych. Zajęcia powadzone są przez osoby doświadczone pod względem przygotowywania do tego typu egzaminów a ponieważ jest to egzamin nowy - dodatkowo odpowiednio przeszkolone. Zadaniem kursów maturalnych jest przygotowanie słuchaczy do wymaganych na egzaminie zadań poprzez ćwiczenie podobnych form sprawdzających, rozwinięcie umiejętności komunikowania się (ustnego lub pisemnego w zależności od rodzaju matury), a co za tym idzie przypomnienie i rozszerzenie zakresu używanego słownictwa oraz powtórzenie zagadnień gramatycznych. W ramach kursu przewidziane są również zajęcia z NATIVE SPEAKEREM by pomóc przełamać barierę przed częścią ustną egzaminu.

Kurs obejmuje 60 godziny intensywnego przygotowania do egzaminu oraz testy próbne.

W Studium Języków Obcych CAPITAL oferujemy Państwu bezpłatnie:

  • test kwalifikacyjny
  • dodatkowe materiały dydaktyczne (opracowania lektorów, testy, ćwiczenia, prace autorskie, ksera)
  • indywidualne konsultacje z lektorem,
  • próbną maturę: w pierwszym i w drugim semestrze
  • okresowe testy kontrolne
  • monitoring postępów w nauce