Jesteś uczniem gimnazjum lub szkoły średniej i chcesz podszkolić znajomość języków obcych?

Studying at laptopKURSY PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINU

8 - klasisty.

1 x tydz. 2 godz, 60 godzin

Problemy z angielskim? Oferujemy proste rozwiązanie –    w CAPITAL przygotujemy was do  lekcji oraz egzaminu g poprzez zajęcia urozmaicone zabawami językowymi - nie będziesz się nudzić.Tłumaczymy gramatykę - będziesz ją w końcu rozumiał . Porozmawiasz z lektorem na temat, który przysparza ci najwięcej trudności. Organizujemy również próbne egzaminy, które pomogą poradzić ci sobie ze stresem w trakcie prawdziwego egzaminu - będzie to dla ciebie tylko FORMALNOŚĆ!

KURSY DLA UCZNIÓW LICEUM I TECHNIKUM

(2 razy w tygodniu po 2 godziny) 120 godzin

Kursy organizowane od poziomu: pre- intermediate. Stanowią podstawę do późniejszego egzaminu maturalnego z języka obcego. Na kursie uczysz się wszystkich sprawności: pisania wypracowań, słuchania ze zrozumieniem oraz mówienia, również gramatyka nie będzie już stanowiła dla ciebie problemu.

KURS ROCZNY MATURALNY

1 x tydz. 2 godz, 60 godzin

Kursy mają formę intensywnego treningu egzaminacyjnego, na którym słuchacze zapoznają się z autentycznymi materiałami egzaminacyjnymi oraz uczą się technik zdawania. To najlepsza okazja do sprawdzenia i doszlifowania wiedzy przed egzaminem w atmosferze pełnej mobilizacji.

Kurs trwa od października do końca kwietnia, co pozwala ukończyć go przed spodziewanym terminem rozpoczęcia egzaminów maturalnych. Zajęcia powadzone są przez osoby doświadczone pod względem przygotowywania do tego typu egzaminów a ponieważ jest to egzamin nowy - dodatkowo odpowiednio przeszkolone. Zadaniem kursów maturalnych jest przygotowanie słuchaczy do wymaganych na egzaminie zadań poprzez ćwiczenie podobnych form sprawdzających, rozwinięcie umiejętności komunikowania się (ustnego lub pisemnego w zależności od rodzaju matury), a co za tym idzie przypomnienie i rozszerzenie zakresu używanego słownictwa oraz powtórzenie zagadnień gramatycznych. W ramach kursu przewidziane są również zajęcia z NATIVE SPEAKEREM by pomóc przełamać barierę przed częścią ustną egzaminu.

Kurs obejmuje 60  godziny intensywnego przygotowania do egzaminu oraz testy próbne.

W Studium Języków Obcych CAPITAL oferujemy Państwu bezpłatnie:

  • test kwalifikacyjny
  • dodatkowe materiały dydaktyczne (opracowania lektorów, testy, ćwiczenia, prace autorskie, ksera)
  • indywidualne konsultacje z lektorem,
  • próbną maturę: w pierwszym i w drugim semestrze
  • okresowe testy kontrolne
  • monitoring postępów w nauce