Oferta

    Studium oferuje naukę języków: angielskiego, niemieckiego, włoskiego, francuskiego, na wszystkich poziomach zaawansowania we wszystkich grupach wiekowych o profilu ogólnym i specjalistycznym. Przygotowuje do egzaminów Cambridge: FCE, CAE, CPE, BEC. Prowadzimy kursy ogólne dla dorosłych, biznesowe, egzaminacyjne, maturalne, kursy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, gimnazjum oraz kursy dla dzieci od lat 7.

Umiejętności językowe

    Studium rozwija wszystkie umiejętności językowe tj. mówienie, rozumienie ze słuchu, czytanie i pisanie; jednakże główny nacisk położony jest na mówienie i rozumienie.

Metody

    W Capital uczymy metodą dualną, zajęcia podzielone są pomiędzy polskich i obcojęzycznych lektorów (Anglików). Nauczanie w ten sposób przebiega bardziej efektywnie. Polski lektor skupia się na gramatyce i ćwiczeniach z pisania,praca z lektorem obcojęzycznym skupia się na ciągłym mówieniu, nabywaniu biegłości i śmiałości w posługiwaniu się językiem. Metoda dualna nazywana jest również komunikatywną dlatego Capital uczy mówienia, ale też zmusza do wytężonej pracy, dzięki czemu dobrze poznasz język. Na każdych zajęciach zwracamy szczególną uwagę na umiejętność porozumiewania się. Program nauczania jest tak opracowany, by gramatyka i słownictwo mogły być natychmiast zastosowane w rozmowach w parach, grupach, dyskusjach, odgrywaniu ról i scenkach sytuacyjnych. Uczymy języka w życiowych sytuacjach. To Ty decydujesz, co chcesz powiedzieć - Capital pokaże Ci, jak to zrobić. Capital dba o wysoką jakość i skuteczność nauczania – wkładamy w to serce!!! By osiągnąć sukces, potrzebna jest też Twoje zaangażowanie w domu i na zajęciach. Obowiązkowe testy i prace pisemne monitorują Twoje postępy, ale też motywują Cię do wytężonej pracy. Efekt? Mówisz w języku obcym.

Lektorzy, którzy motywują

    W Capital pracują lektorzy o najwyższych kwalifikacjach językowych i metodycznych. Jednak to nie wszystko. Nasi lektorzy muszą być kreatywni, zaangażowani i otwarci, ale przede wszystkim muszą lubić swoją pracę!
Lektorzy Capital przechodzą dodatkowe szkolenia, i wielu z nich posiada dodatkowe międzynarodowe  certyfikaty.

Efektywne zajęcia

    Przygotowując się do zajęć, lektorzy korzystają z banku materiałów dodatkowych szkoły, który obejmuje materiały audio i video, materiały do kopiowania, dodatkowe pomoce do zajęć (gramatyczne, słownikowe, konwersacyjne itp.). Nasi nauczyciele tak planują zajęcia, byś miał jak najwięcej okazji do mówienia.

Grupy

    Standardowe lekcje odbywają się w grupach 5-6 oraz 7 – 10 osobowych. Studium organizuje również lekcje indywidualne oraz w mini grupach 2-3 osobowych.