Postanowiłeś zdawać ważny egzamin z języka obcego? Chcesz poczuć się pewniej? Zapraszamy.

KURS ROCZNY - 120 godzin

First Certificate in English (FCE)

Jest to jeden z najpopularniejszych egzaminów z języka angielskiego. Przystępując do tego egzaminu należy wykazać się dobrą znajomością języka. O zdobycie dyplomu FCE powinny ubiegać się osoby pragnące pracować w bankach, hotelach, handlu i przemyśle.FCE spełnia wymagania językowe stawiane przez wiele uniwersytetów i instytucji edukacyjnych przy rekrutacji studentów.

 Certificate in Advanced English (CAE)

Potwierdza kwalifikacje językowe osób, które chcą posługiwać się zaawansowanym angielskim w nauce, pracy lub sytuacjach towarzyskich. Uznawany przez uczelnie brytyjskie jako potwierdzenie kompetencji językowych obcokrajowców. Zdają go osoby pragnące otrzymać atrakcyjną, dobrze płatną pracę, używające języka angielskiego w pracy na poziomie zaawansowanym lub planujące studia w Wielkiej Brytanii lub innych krajach, gdzie znajomość języka angielskiego jest nieodzowna. Ponadto świadectwo CAE uprawnia nauczycieli nie będących anglistami do nauczania języka angielskiego w szkołach państwowych.

Certificate of Proficiency in English (CPE)

Potwierdza perfekcyjną znajomość języka i jest niezbędny dla osób, które chcą uczyć języka angielskiego w szkołach wyższych. Egzamin składa się z pięciu części: czytania, pisania, testu gramatycznego, rozumienia ze słuchu oraz rozmowy.

Business English Certificate (BEC)

BEC to najpopularniejsze egzaminy międzynarodowe potwierdzające znajomość języka angielskiego biznesowego jako obcego na całym świecie. Egzaminy BEC określają umiejętności zdającego na trzech poziomach: BEC Preliminary, BEC Vantage, BEC Higher. Dyplom BEC uznany jest przez organy administracji państwowej i pracodawców za wiarygodny dokument poświadczający umiejętność posługiwania się językiem angielskim w środowisku zawodowym.