Jesteś rodzicem i chciałbyś, by Twoje dziecko od najmłodszych lat szlifowało znajomość języków obcych? kids

Capital rozumie jak ważne jest wczesne rozpoczęcie języka obcego. Prowadzone zajęcia łączą naukę i zabawę, co stanowi fundament znajomości języka, którą można pogłębić w wieku młodzieńczym. Lektorzy wybrani do prowadzenia zajęć to ludzie pełni entuzjazmu lubiący zabawę z dziećmi. Rozplanowanie zajęć, oraz zadania są ułożone tak by sprostać potrzebom najmłodszych. Co więcej, najmłodsi mają okazję by porozmawiać z Native Speaker'em - Anglikiem, przełamują barierę. JUNIOR (7-12 LAT)

Program uwzględnia stopniowe rozwijanie umiejętności językowych. Dzieci uczą się poprawnej wymowy, czytania, rozumienia ze słuchu. Program jest rozszerzeniem programu szkoły podstawowej. Metody oraz pomoce naukowe uwzględniają wymogi i walory specyfiki psychicznej wieku dziecięcego. Mając na uwadze to, jak ważny jest pierwszy kontakt z językiem, oferujemy dzieciom zajęcia w języku angielskim. Dzieci od najmłodszych lat osłuchują się z językiem i uczą się poprawnej wymowy. Zajęcia bardzo różnią się od tych, które znają dorośli. Ich głównym celem jest rozwijanie kompetencji komunikacyjnej języka mówionego. Zasady gramatyki oraz pisownia przyswajane są spontanicznie, w kontekście. Pamiętajmy, że i w języku polskim dzieci najpierw uczą się mówić, dopiero później pisać. Okres ekspansji zainteresowań i największej zdolności percepcyjnej trwa do ok. 12 roku życia, i jest to niepowtarzalna sposobność uzyskania optymalnych rezultatów w nauczaniu, które później zaprocentują. Zajęcia odbywają się 1 raz w tygodniu, 2 razy po 50 minut dla uczniów klas 1-3 oraz 4-8 SP. Ponad to organizujemy kurs przygotowujący do egzaminu  8 klasisty stanowiący doskonałą powtórkę materiału z zakresu szkoły podstawowj

Język obcy: - pozytywnie kształtuje rozwój intelektualny dziecka - otwiera umysł na obcą kulturę i świat - dziecko komunikuje się z osobami, które mówią innym językiem - daje lingwistyczną przewagę nad rówieśnikami nie znającymi języków obcych